Het vrijdag gebed


Het Vrijdag gebed

De vrijdag Allah heeft de moslims gezegend met de vrijdag, al-Jumu’ah. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Allah hield degenen die voor ons waren weg van de vrijdag. De joden hadden zaterdag en de christenen hadden zondag (als dagen voor hun aanbidding). Toen bracht Allah ons en leidde ons naar de vrijdag. Dus Hij maakte de dagen in de opeenvolging van vrijdag, zaterdag en zondag en op dezelfde manier zullen zij (de joden en de christenen) na ons komen op de dag der opstanding. Wij zijn de laatste mensen van deze wereld, maar wij zullen de eersten zijn op de dag der opstanding en we zullen beoordeeld worden voor alle anderen.” 1 De vrijdag is de dag waarop Adam geschapen werd, de dag waarop hij in het Paradijs werd toegelaten en ook de dag waarop hij het Paradijs moest verlaten. Het is de dag waarop de zon vanuit het westen zal opkomen in plaats vanuit het oosten. Het is de dag waarop het Uur plaats zal vinden. Het is de dag waarop de bewoners van het Paradijs Allah zullen zien (yawm al-mazied). Het is de beste dag van alle andere dagen. De vrijdag is een wekelijks terugkerende feestdag waarop moslims samenkomen bij het vrijdaggebed. Het is de dag waarop zonden vergeven worden en de dag waarop grote beloningen te behalen zijn. En behalve dat is het ook de dag waarin er een uur is waarin onze smeekbeden geaccepteerd worden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd over de vrijdag in een overlevering die vermeld staat in Bukhaari en Muslim: “Gedurende (de vrijdag) is er een tijd waarop een moslimdienaar niet staat en bidt en Allah om iets vraagt zonder dat Hij het aan hem zal geven,” en hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is.

De richtlijnen voor het vrijdag gebed

1. verricht de grote rituele wassing (ghoesl).

2. knip je nagels.

3. trek schone kleding aan.

4. eet geen rauwe knoflook of uien.

5. rook niet. (roken is te allen tijde verboden, maar dit wordt nog extra benadrukt voor degene die naar de moskee gaat vanwege de onaangename geur)

6. poets je tanden met een houten tandenstokje (siwaak) of een tandenborstel.

7. bid twee gebedseenheden wanneer je de moskee binnengaat, zelfs wanneer de imam al aan het preken is.

de profeet ﷺ zei namelijk:  ‘wanneer iemand van jullie naar het vrijdaggebed komt terwijl de imam aan het preken is, laat hij dan twee gebedseenheden bidden en deze inkorten.’

( Overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim)

8. ga zitten om naar de preek te luisteren en spreek geen woord.

9. bid met de imam het vrijdaggebed, dat uit twee gebedseenheden bestaat.

10. bid daarna het vrijwillige gebed van vier gebedseenheden in de moskee of twee gebedseenheden als je deze thuis verricht.

11. spreek op deze dag [vrijdag] veelvuldig de gebeden uit over de profeet ﷺ, nog meer dan op de andere dagen.

12. verricht veel smeekbeden, want de profeet ﷺ zei: 

‘op vrijdag is er een uur waarop geen moslim allah om iets goeds vraagt zonder dat allah hem dit zal geven.’

( Overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim)

 

13. het is op vrijdag aanbevolen om hoofdstuk al-kahf (18) te reciteren, aangezien de profeet ﷺ zei:

‘wanneer iemand hoofdstuk al-kahf op vrijdag reciteert, zal er tussen de twee vrijdagen een licht voor hem schijnen.’

(Overgeleverd door al-Haakim en al-Bayhaqi)

‘wanneer iemand hoofdstuk al-kahf op vrijdag reciteert, zal er een licht voor hem schijnen tussen hem en het oude huis (de ka’bah in mekka).

F.A.Q.

Vaak gestelde vragen

In de wintertijd om 13:00.

In de zomertijd om 14:00.

Het is voor de vrouwen mogelijk om het Vrijdag gebed bij te wonen.

Kinderen mogen alleen komen met correcte begeleiding en toezicht.

Ja, de Moskee is rolstoel vriendelijk.

Nee, conform de huisregels is dit niet toegestaan.

Nee die hebben we niet. U dient ruim van te voren te komen als u met de auto komt. En parkeer op de correcte wijze. Er zijn BOA’s actief.

Heb je een vraag?? App ons!