De Islam

Wat is de Islam?

Islam is een Arabisch woord dat betekent ‘de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen’. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen. Het is de religie van alle profeten die door Allah zijn gestuurd en de religie van alle oprechte moslims.

Er zijn twee soorten van overgave

. Verplichte overgave

Zoals de overgave van de zon, maan, zeeën, planten, dieren enz. Zelfs iemands hartslag heeft geen keus dan het gehoorzamen van de Wetten van Allah.

. Vrijwillige overgave

Dit soort overgave heeft te maken met het verrichten van geboden en het laten van verboden, met de bedoeling Allah te gehoorzamen. Islam is de natuurlijke wijze van leven en de religie van de natuur om ons heen, want ieder schepsel prijst Allah.

De islam (Arabisch: اسلام (islām) of الإسلام (al-islām), Nederlands: onderwerping [aan God]) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde abrahamitische religies.

Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten.

Het heilige boek is de Qor’an, waarvan zij geloven dat God de tekst via de aartsengel Djibreel (Gabriël) aan Mohammed vzmh als profeet en boodschapper doorgaf. Naast de Qor’an is de sunnah van Mohammed, waarin de levenswijze, de gezegden en de standpunten van de profeet worden beschreven, ook een belangrijke bron. Elke islamitische stroming kent haar eigen bronnen voor de sunnah.

Moslims kunnen het woord moslim in een bredere betekenis gebruiken, namelijk – zoals hierboven vermeld – iemand die zich aan God (Allah) overgeeft. Volgens deze definitie waren bijvoorbeeld Adam, Ibrahim (Abraham) en Isa (Jezus) moslims.

Heb je een vraag?? App ons!