Het Gebed

Het gebed (as–salaah) is een fardh ‘ayn, dat wil zeggen dat het een individuele verplichting is voor iedere moslim. Het gebed is de tweede zuil in de islam, na de shahaadah (geloofsgetuigenis), en de eerste praktische zuil. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Tussen een persoon en ongeloof staat het gebed.” (Overgeleverd door Moeslim, Ah’mad, Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn Maadjah.)

We dienen veel aandacht te schenken aan het gebed. Kennis over hoe het gebed correct verricht dient te worden is onontbeerlijk. De profeet ﷺ (salallaahu ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie):

“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” (Overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim.)

Belangrijk advies: leer de Arabische teksten die nodig zijn voor het gebed van iemand die het Arabisch goed machtig is. Het uit jezelf leren van de Arabische teksten kan leiden tot verkeerde uitspraken en onjuiste betekenissen!

De vijf verplichte gebeden die we dagelijks dienen te verrichten zijn:

  1. salaat al-fajr – het ochtendgebed – 2 raka’aat verplicht
  2. salaat al-dohr – het middaggebed – 4 raka’aat verplicht 
  3. salaat al-asr – het namiddaggebed – 4 raka’aat verplicht
  4. salaat al-maghrib – het avondgebed – 3 raka’aat verplicht 
  5. salaat al-isha – het nachtgebed – 4 raka’aat verlicht
Heb je een vraag?? App ons!