Wie is Allah?

Het centrale concept in de islam is de absolute eenheid van God

“Zeg: Hij is God, de Enige; de Eeuwige, Zichzelf-genoeg; Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt; en niemand is in enig opzicht aan Hem gelijk.” (Koran 112: 1-4)

Heb je een vraag?? App ons!