Onze Diensten

Rondleiding in de Moskee?

Altijd al nieuwsgierig geweest? Wilt u als school een bezoek brengen aan de Moskee?

Het Vrijdag Gebed

“O gij die gelooft! Haast u in alle ernst naar het Herdenken van Allah als de oproep voor het gebed op vrijdag weerklinkt en laat al uw werk liggen. Dit is het beste voor u, als u dit toch eens wist!” Qor’aan 62:9

Het Gebed

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem) zei , wat betekent: “de eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding gevraagd zal worden, is zijn gebed. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren.” (Tirmidhi en Tabarani)